Om Sense

 

Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS ble stiftet i 2015, og er et selskap bestående av psykologer, organisasjonsrådgivere og konsulenter. Sense leverer både klinisk psykologi/terapi og organisasjonspsykologiske tjenester.

Vårt mål er at vi skal markere oss som en sentral aktør innenfor våre spesialområder. Gjennom vår faglige kompetanse og vårt personlige engasjement skal vi bidra til å finne løsninger, og skape trygghet og verdier hos våre klienter og kunder. Vi skal levere topp faglig kvalitet i alle våre tjenester og leveranser.

Vi tilstreber kort ventetid, både til kliniske og til organisasjonspsykologiske tjenester.

 

mellom2stoler

Sense er stolt initiativtaker, sponsor og bidragsyter til den frivillige organisasjonen mellom2stoler. Sense vil hjelpe mellom2stoler i sitt arbeid med å bedre livskvalitet for mennesker og familier som står i en krevende livssituasjon. Vi skal belyse viktige menneskelige problemstillinger og utfordringer som ellers får lite oppmerksomhet i hverdagslivet.

Sense bidrar til mellom2stoler med kunnskapsformidling, samt praktisk tilrettelegging av en rekke ulike typer arrangementer. Sense legger ned betydelig tid og ressurser i dette viktige dugnadsarbeidet.

Se www.m2s.no for mer informasjon om mellom2stoler.