mellom2stoler

Foreningen mellom2stoler ble opprettet høsten 2016. Foreningen er en non-profit organisasjon som støttes av og samarbeider med Sense PKT AS.

mellom2stolers målsetting er å se de «usynlige» og bidra til en bedre hverdag for dem som ellers faller mellom2stoler. Foreningen skal gjennom sitt virke tilby helsefremmende tiltak gjennom kunnskapsformidling, opplæring og ferdighetstrening.

mellom2stolers målgruppe er personer som har redusert livskvalitet på grunn av sin sykdom eller sine utfordringer, men som samtidig er for ”velfungerende” til å kvalifisere for hjelp fra det offentlige.

Sense PKT er stolt av å bidra i dette viktige arbeidet.

Les mer om mellom2stoler på m2s.no