Omstilling og krisehåndtering

I disse dramatiske bedriftstider er det mange som har ansvarsroller i akutte situasjoner og scenarier man aldri kunne sett for seg. Å stå alene i vanskelige dilemma og beslutninger er svært krevende. SENSE sine organisasjonspsykologer vil gjerne tilby telefon- og/eller videosamtale med deg dersom du har behov for en uavhengig og konfidensiell sparringspartner i vanskelige saker, eller dersom du trenger tips, råd eller støtte til eksempelvis:

  • å utøve god personalomsorg
  • å formidle den vanskelige beskjeden
  • å skape trygghet og samhold gjennom avstandsledelse
  • å håndtere frykt og uro
  • å forberede «en ny type hverdag» når krisen er over

 

Kontakt oss på 954 94 999 eller post@sense-pkt.no