Leder- og organisasjonsutvikling

Lederutvikling

Lederutvikling handler om å sette tydelige mål, organisere ressurser, og engasjere medarbeidere på måter som optimaliserer medarbeidernes ønske, vilje og evne til å nå individuelle, teambaserte og virksomhetens målsetninger.

Global

Kulturell kompetanse er det aller viktigste kriteriet for internasjonal suksess. Kulturell kompetanse gjenspeiler individers evne til å forstå og å tilpasse seg en ny kultur – dette kan trenes opp og videreutvikles.

HR og HMS

HR- og HMS-arbeid handler om systematikk, gode rutiner og godt lederskap. En trygg arbeidsplass og fornøyde arbeidstagere gir mindre sykefravær, det letter rekruttering av nye dyktige medarbeidere, og bidrar til økt produktivitet og god økonomi.

Seleksjon

Et godt seleksjonsarbeid reduserer risiko for feilansettelser, og sikrer at bedriften ansetter de kandidater med størst potensial til å lykkes i den aktuelle jobben.

Krise- og kriseberedskap

I organisasjonssammenheng er en krise en uforutsett hendelse som kan true virksomhetens verdier, dens evne til å utføre sine funksjoner og/ eller dens omdømme, og som krever umiddelbare tiltak.

Trussel- og risikohåndtering

Operative situasjoner handler om psykologiske forhold som påvirker vår adferd i tidskritiske og krevende situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet.