Seleksjon

"Time spent on hiring is time well spent"
Robert Half

Rekruttering handler i hovedsak om å tiltrekke seg de riktige kandidatene, mens seleksjonsarbeidet skal sile ut de søkerne som har størst potensial til å lykkes i den aktuelle jobben. Gode kandidater produserer gjerne dobbelt så mye som en svak kandidat. Det er derfor svært viktig at du som arbeidsgiver treffer med dine valg.

Flere organisasasjoner har mye å tjene på å øke treffsikkerheten ved ansettelser. Feilrekruttering skjer ofte, og årsakene er varierte. Manglende kompetanse på rekrutterings- og seleksjonsprosessen, samt dårlig forarbeid og svikt i innfasingen av den nyansatte, er feil som ofte går igjen.

Undersøkelser har vist at feilansettelser koster norske bedrifter 2,4 milliarder kroner årlig.

 

Sense har lang erfaring med seleksjon og kandidatintervju både fra private og offentlige virksomheter. Vi bistår virksomheter med:

  • Jobbanalyse og identifisering av seleksjonskriterier, spesifikt tilpasset organisasjonen og stillingens behov
  • Valg av rett kandidat – rådgivning, tolkning av kandidatinformasjon
  • Kurs i intervjuforståelse og intervjuteknikk
  • Utvikling av skreddersydde verktøy til intervjuprosessen (intervjuskjema, intervjuguide, med mer)
  • Gjennomføring av intervjuer (psykologfaglig vurdering av motivasjon, modenhet, robusthet, med mer)
  • Kandidatutvelgelse på tvers av kulturer – feilkilder basert på kulturforskjeller/kulturforståelse