Trussel- og risikohåndtering

”Vennlighet er et språk som de døve kan høre og de blinde kan se”

Mark Twain

Vi hører og leser stadig om uønskede og til tider dramatiske hendelser på våre arbeidsplasser. Det kan være på NAV-kontor, flyet, bussen, hoteller, utesteder, eller ved ulike typer institusjoner. Slike situasjoner er stort sett knyttet til kjente problemstillinger, men det at de er forutsigbare betyr ikke at de er enkle å håndtere. Arbeidsgivere bør derfor i langt større grad enn tidligere sette utagering, vold og trusler på dagsorden.

Arbeidsgivere anbefales å arbeide aktivt med forebygging av uønskede hendelser, blant annet ved å implementere gode rutiner som iverksettes idet en situasjon inntreffer. Likeledes bør bedriften sikre at personalet har tilstrekkelig opplæring og trening til å kunne håndtere denne type hendelser. Manglende planer og rutiner, samt mangelfull opplæring og trening på håndtering av uønskede hendelser, vil kunne skape kriser både på det personlige og organisatoriske plan.

Den enkelte arbeidstakers opplevelse av å kunne takle uønskede hendelser, vil bidra til bedre trygghet og trivsel i arbeidssituasjonen. Dette vil igjen bidra til lavere sykefravær, og til færre tilfeller hvor situasjoner eskalerer fra en uønsket hendelse til en krisesituasjon.

Sense, i tett samarbeid med Stig Slaatten fra Sikkerhetsledelse AS, tilbyr organisasjoner og enkeltpersoner kunnskap og praktisk trening innenfor følgende temaområder relatert til uønskede hendelser:

· Mental forberedelse
· Situasjonsvurdering
· Situasjonsforståelse
· Før, under og etter en hendelse
· Konflikthåndtering
· Aktiv lytting
· Forhandlingsteknikk
· Casetrening
· Evaluering
· Rådgivning
· Oppfølging

 

Les Åsane Tidenes artikkel om samarbeidet mellom Sense og Sikkerhetsledelse

Sammen skaper vi en tryggere arbeidsplass.